Naše realizace sanací

Zkušenosti jsme sbírali spoustu let a díky tomu se můžeme pochlubit celou řadou projektů, na kterých jsme pracovali.

Revitalizace Náprstkova muzea

Objekt č.p. 269 - dům U Halánků
Objekt č.p. 270 - nová výstavní budova

Praha, 2020

Stavebně technický průzkum se zaměřením na vlhkost a salinitu zdiva, návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva.

Stavebník: Národní muzeum, p.o.

Přístavba ZŠ TGM

Blansko, 2019–2020

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva (DSP, DPS) pro přístavbu jídelny, školní kuchyně a odborných učeben.

Stavebník: Město Blansko

Obecní dům Boskovice

Boskovice, 2020

Stavebně technický průzkum se zaměřením na vady a poruchy způsobené vlhkostí, návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva.

Objednatel: Federace židovských obcí v ČR

Fakulta informačních technologií VUT

Brno, 2020

Stavebně technický průzkum se zaměřením na pasportizaci vad a poruch s ohledem na vlhkostní problematiku pro 11 objektů v areálu FIT VUT v Brně.

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Synagoga Pacov

Pacov, 2020

Návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva a souvisejících stavebních úprav (DSP).
Stavebník: Tikkun Pacov z.s.

Další realizace může být ta Vaše.

Stavby, na kterých jsme získali zkušenosti

Díky dlouholeté práci v projektovém ateliéru SAREP jsme pracovali na mnoha zajímavých projektech....
 • Penzion „Chudobinec“
  ul. Blahoslavova 23, Třebíč (EA Hotel Joseph 1699)
  GREMIS s.r.o. (STP, PD 2008)
 • Universitní centrum Telč
  Mach s.r.o. (STP, PD 2009)
 • ZUŠ Jihlava
  Masarykovo nám. 15 a 16, Jihlava
  Fortis Jihlava (STP, PD 2010)
 • Vila Löw-Beer
  ul. Drobného, Brno
  Archdesign s.r.o. (PD 2011)
 • Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA)
  Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
  Project Building s.r.o. (PD 2011)
 • Dům u Rytířů č. p. 110, Litomyšl
  MU Litomyšl (STP, PD 2011)
 • Knihovna a depozity Právnické fakulty MU
  Veveří 70, Brno
  Intar a.s. (STP, PD 2011)
 • Zámek Příseka
  Fortis Jihlava (STP, PD 2012)
 • Návštěvnické středisko, Dům přírody Žďárských vrchů
  P. P. Architects s.r.o. (PD 2012)
 • Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum
  Archdesign s.r.o. (PD 2012)
 • Katakomby Lednice
  Státní zámek Lednice
  Tiproprojekt (STP, PD 2012)
 • Kanovnický dům č. p. 280
  Biskupská 7, Brno
  Atelier A77 architekti (STP, PD 2013)
 • Kostel sv. Mikuláše, Tvarožná
  Atelier A77 architekti (PD 2014)
 • Krajský soud v Pardubicích
  Intar a.s., ateliér Praha (PD 2014)
 • Zámek Lechovice
  PEND a.s.(STP 2014)
 • NPÚ Brno
  Nám. Svobody 8, Brno
  P. P. Architects (PD 2014)
 • Nejvyšší státní zastupitelství Brno
  Jezuitská 4, Brno ČR – Nejvyšší státní zast. (STP, PD 2015)
 • Divadlo Reduta
  Zelný trh, Brno
  Architekti D.R.N.H. s.r.o. (PD 2015)
 • Šachova synagoga v Holešově
  Židovská obec Brno (STP, PD 2015))
 • Ústavní soud Brno
  Ateliér A90 (STP, PD 2015)
 • Císařské lázně
  Karlovy Vary
  Intar a.s., ateliér Praha (STP, PD 2016, 2018)
 • Filozofická fakulta MU
  Joštova 13, Brno
  Intar a.s., (STP, PD DSP, DPS 2017)
 • Centrum obnovy společného kulturního dědictví
  Klášter Louka, Znojmo
  Musil, Hybská – arch. atelier (DSP 2017)
 • Výpravní budova železniční stanice Brno hlavní nádraží
  Archdesign s.r.o. (PD 2018)
 • Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum Brno
  Kobližná 1, Brno
  ESOX spol.s r.o. (PD 2018)
 • Český pomologický ústav
  Lány 34, Brno
  Statutární město Brno (PD 2018)
copyright Pavel Zejda, 2021
web by Lenka Chladkova & Jakub Šmerda