Rekonstrukce.
Obnova.
Péče o památky.

Jak pomůžeme vaší stavbě s vlhkostí?

Příčina.

Zjistíme příčiny vlhkosti.
Naše specializace se kromě historických a rekonstruovaných objektů dotýká bohužel také novostaveb.

Řešení.

Najdeme optimální řešení. Vždy začínáme debatou s investorem či projektantem o kvalitě, funkčnosti a trvanlivosti navrhovaného řešení.

Ekonomicky.

Zvážíme ekonomickou stránku. Využíváme veškeré dostupné technologie používané v ČR i ve světě, které jsou součástí norem ČSN a směrnic WTA.

Co umíme?

V rámci tohoto úzce specifického oboru stavební činnosti navrhujeme optimální řešení pro sanaci vlhkého zdiva a navazující hydroizolační opatření, a to na základě stavebně technických průzkumů a hydrofyzikálního namáhání staveb.

Technologie v našich návrzích a dokumentacích nejsou závislé pouze na jednom dodavateli či výrobci. Pracujeme s různými principy a technologiemi, které jsou součástí norem ČSN, případně směrnic WTA CZ, jako například mechanické a chemické metody, vzduchoizolační systémy, elektrofyzikální metody, sanační omítkové systémy, hydroizolační vrstvy a povlaky, odvodnění staveb s ohledem na modelaci terénu apod.

 1. Předprojektová příprava
  • Konzultace a poradenství – prohlídky historických i novodobých objektů
  • Posouzení objektů před nákupem nemovitosti z hlediska vlhkostní problematiky a souvisejících stavebních prací, odhad investičních nákladů
  • Průzkumy se zaměřením na vlhkost zdiva, celkové stavebně technické průzkumy
 2. Projektová dokumentace
  • Zjednodušené návrhy – koncepce řešení sanace vlhkého zdiva a hydroizolací, odhad investičních nákladů různých variant řešení
  • Podrobné návrhy – technické řešení sanace vlhkého zdiva a hydroizolací v návaznosti na požadavky investora nebo generálního projektanta
  • Komplexní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu – zpracování dokumentace ve všech stupních (studie, stavební řízení, výběr dodavatele, provedení stavby)
 3. Kontrolní činnost
  • Kontrola projektových dokumentací z hlediska sanace vlhkého zdiva a souvisejících hydroizolačních a stavebních opatření včetně výkazu výměr
  • Autorský a technický dozor staveb při realizaci sanačních a hydroizolačních prací, připravenost stavby
 4. Realizace staveb
  • Realizace prací spojených se sanací vlhkého zdiva a hydroizolací (dílčí i komplexní)

Máte jiný specifický požadavek?
Rádi se jím budeme zabývat.

Naše realizace sanací

Použité metody sanace vlhkého zdiva stanovujeme dle vhodnosti pro konkrétní případy jednotlivých staveb a také dle požadavku stavebníka na kvalitu, funkčnost a trvanlivost celkového řešení.

Co o nás říkají klienti?

Spolupráci s Pavlem Zejdou jsme ve společnosti INTAR a.s. – ateliéru Praha zahájili již v roce 2010. Od té doby pro nás vytvořil řadu projektů řešících sanaci vlhkosti spodní stavby. Ať to byl velký či malý projekt, vždy k problematice přistoupil s veškerou profesionalitou a úkol řešil s největším nasazením. Spolupráce s ním byla vždy přínosná a obohacující. Nakonec musím konstatovat, že si jeho osoby vážím jak v profesní, tak i osobní rovině.

INTAR
Martin Strnad
Intar a.s.

S Pavlem společně řešíme zajímavé projekty oprav církevních památek v brněnské diecézi. Více či méně jsou spojeny i se sanací vlhkosti. K obnovám těchto staveb přistupujeme s respektem a pokorou. Jako k dědictví těch, co je vystavěli před námi a pro nás. A právě respekt k památce a zároveň k jejímu uživateli je Pavlovou silnou stránkou.

INTAR
Aleš Taufar
Biskupství brněnské

Vážený pane inženýre, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za pomoc s řešením vlhkosti v nebytovém prostoru našeho domu Čápkova 5, Brno. Vaše odborné znalosti a rady nám zásadně pomohly s vyřešením situace.

Olga Vukadinovičová
předsedkyně výboru SVJ

Na základě předchozích dobrých zkušeností jsme oslovili v roce 2019 Pavla Zejdu k vypracování posudku vlhkosti zdiva v někdejším židovském obecním domě v Boskovicích. Rádi konstatujeme, že odborné znalosti a erudice pomohly k poznání příčin a důsledků stavebnětechnických problémů v budově pro budoucí jednání s projektantem a dodavatelem rekonstrukce stavby z let 2012–13.

Rozhodně můžeme doporučit ing. Pavla Zejdu Ph.D. dalším investorům jako kvalitního a zodpovědného odborníka na danou problematiku.

Federace židovských obcí v ČR
Květa Svobodová
Federace židovských obcí v ČR
Ing. arch. Jaroslav Klenovský
Židovská obec Brno

Kontaktujte nás

+420 776 812 238

Ing. Pavel Zejda, Ph. D.
Jezerůvky 525/7
621 00 Brno - Ivanovice
IČO: 73591670

autorizace ČKAIT: 1005529
autorizace WTA CZ: 00013