Fakulta informačních technologií VUT

Brno, 2020

Stavebně technický průzkum se zaměřením na pasportizaci vad a poruch s ohledem na vlhkostní problematiku pro 11 objektů v areálu FIT VUT v Brně.

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

copyright Pavel Zejda, 2021
web by Lenka Chladkova & Jakub Šmerda