Synagoga Pacov

Pacov, 2020

Návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva a souvisejících stavebních úprav (DSP).
Stavebník: Tikkun Pacov z.s.

copyright Pavel Zejda, 2021
web by Lenka Chladkova & Jakub Šmerda