Už skoro 20 let...

Pavel Zejda

... mne provází rekonstrukce budov, sanace vlhkého zdiva a hydroizolace.

Spodní stavba historických budov

Po absolvování Stavební fakulty VUT v Brně následovalo doktorské studium se zaměřením na sanaci vlhkého zdiva. V rámci studia jsem byl autorem a spoluautorem několika výzkumných projektů v oblasti odvlhčování staveb (GAČR, FRVŠ, VVZ MSM).

Svoji praxi jsem odstartoval jako obchodně technický zástupce a nedlouho poté jsem zaujal pozici projektanta v projektovém ateliéru sanace vlhkého zdiva. Těch 11 let mi přineslo bohaté zkušenosti.

Jako přednášející i posluchač se účastním odborných konferencí a seminářů se zaměřením na sanaci vlhkého zdiva. Pro časopisy a sborníky jsem s kolegy napsal několik článků, nejvíc jsem hrdý na spoluautorství knihy Spodní stavba historických budov, kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství GRADA Publishing, a.s.

Jsem držitelem autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby podle zákona 360/1992Sb. a autorizace WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti.

copyright Pavel Zejda, 2021
web by Lenka Chladkova & Jakub Šmerda