Přístavba ZŠ TGM

Blansko, 2019–2020

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva (DSP, DPS) pro přístavbu jídelny, školní kuchyně a odborných učeben.

Stavebník: Město Blansko

copyright Pavel Zejda, 2021
web by Lenka Chladkova & Jakub Šmerda